Ambasada Australii
Polska
Czechy, Litwa

Media

Informacje dla mediów


 

 

Rząd Australii


Wejście na strony urzędów, rządowych agencji i służb.

 

 

Gazety australijskie


Australijskie gazety w internecie 

 

 

Australijskie publiczne radio i TV
 

Australian Broadcasting Corporation

 

 

Komunikaty i oświadczenia

 

Dyplomaci Na Rzecz Równości