Ambasada Australii
Polska
Czechy, Litwa

Podróż do Australii

Podróż do Australii

Jeśli nie jesteś obywatelem australijskim, musisz mieć wizę lub zezwolenie na wjazd, aby wjechać lub wyemigrować do Australii.

 

 

Turystyka

Polecamy planowanie podróży z australia.com, oficjalną stroną Tourism Australia. Zawiera ona mnóstwo informacji o planowaniu podróży, ponad 2000 zdjęć, przelicznik walut, codzienne informacje o pogodzie, interaktywne mapy, propozycje planów podróży, pakietów wakacyjnych, adresy specjalistycznych biur podróży i wiele innych. Serwis jest dostępny w dziewięciu językach.
 

 

Zwrot podatku dla turystów

Turysta może, pod pewnymi warunkami, ubiegać się o zwrot podatku od dóbr i usług (GST) oraz podatku od wina (WET), który płaci się kupując produkty w Australii.

 

 

Osiedlanie się
 

Informacje dotyczące obywatelstwa, opieki zdrowotnej, pomocy dla imigrantów przy osiedleniu się, warunków pracy i zakupu domu w Australii.

 

 

Cło i kwarantanna
 

Australijska Służba Celna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i integralność granic Australii oraz pomoc ludziom i ładunkom w przyjeździe i wyjeździe z kraju.

Informacja dla podróżnych z zagranicy o tym, jakie przedmioty muszą być zgłoszone służbom, co dzieje się, jeśli produkty wymagające kwarantanny nie zostaną zgłoszone lub zniszczone, jeśli złoży się nieprawdziwą deklarację, co dzieje się z zarekwirowanymi przedmiotami i co nie może być do Australii wysłane pocztą.  

 

Ambasady i konsulaty innych państw w Australii


 

 

Praca w Australii
 

 

Ambasada Australii nie pośredniczy w szukaniu pracy w Australii.

 

 

Warto zobaczyć