Ambasada Australii
Polska
Czechy, Litwa

O Australii

O Australii
 

 

Informacje ogólne


Tu znajdują się podstawowe fakty i informacje o współczesnej Australii, jej handlu, polityce zagranicznej, gospodarce, ochronie środowiska, rdzennej ludności, badaniach naukowych, kulturze i nie tylko.

 

 

Polityka zagraniczna


Informacje na temat australijskiej polityki zagranicznej dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu.

 

 

Polityka handlowa
 

Ambitna polityka handlowa Rządu Australijskiego jest ukierunkowana na zwiększanie aktywności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie Australii sprawiedliwego traktowania na rynkach zagranicznych. Wszystko to przyczynia się do powstawania miejsc pracy, możliwości zaoferowania większego wyboru australijskim konsumentom oraz wyższego standardu życia dla wszystkich Australijczyków.

 

 

australia.gov.au
 

Dostęp do stron informacyjnych Federalnego Rządu Australii, ministerstw, agencji rządowych, Parlamentu itd.